دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

اسامی کتاب های موجود در کتابخانه

کتاب های موجود علمی، داستانی و مذهبی می باشند.

فایل های ضمیمه :

کتابخانه مدرسه

زیبایی های مدرسه

 

 

هر هفته عکس ها در قسمت امکانات مدرسه گذاشته می شود