دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

بازدید بازرسین اداره از فعالیت های مدرسه

عزاداری در مدرسه

حماسه حضور دانش آموزان در پای صندوق های رای

کسب مقام سوم مسابقات ژیمناستیک ناحیه 3 توسط دانش آموز سپهر اسماعیل زاده

فعالیت های دانش آموزان در جشواره جابر ابن حیان

توزیع کارنامه سه ماه اول

قوانین مدرسه

...