دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

آموزش صحیح مسواک زدن توسط مربی بهداشت

غاز طرح وارنیش فلوراید تراپی

مسابقه بهداشت

فایل های ضمیمه :