دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

نقاشی دانش آموزان کلاس خانم غنی

نقاشی برگزیده به مناسبت هفته بهداشت و روان

نقاشی برگزیده به مناسبت هفته بهداشت و روان

 

 

نقاشی

آموزش نقاشی به روش ساده: