دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

آقای احمدرضا فدا

ایشان با 37 سال سابقه کار در آموزش و پرورش یکی از موفق ترین مدیران در سطح استان می باشند

زهرا ملا کریمی

معاونت آموزشی و پرورشی دبستان

خانم ثریا چیت ساز زاده

معاونت امور اداری دبستان

خانم فلورا افضلی

معاونت انضباطی پایه های اول ، دوم و ششم

سر کار خانم آمنه حسینی

معاونت انضباطی پایه های سوم ، چهارم و پنجم

کادر اداری

 سمت های اداری مدرسه

مدیر

آقای احمدرضا فدا

معاون آموزشی

خانم زهرا ملا کریمی

معاون پرورشی

خانم مهری افشار

معاون فناوری اطلاعات

خانم فریبا والی

معاون انضباطی

خانم ها فلورا افضلی و آمنه حسینی

مربی بهداشت

خانم ها عزت مشکاتی و الهام قاسم زاده

دفتر دار

خانم ثریا چیت ساز

حسابدار

آقای عباس حیدری

خدمتکار

آقای رضاقلی کمالی