دبستان دوست داشتنی حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 - شهرک شهید کشوری

نمایشگاه نقاشی و کاردستی دانش آموزان

محتوای آموزشی چند رسانه ای - وقت کاردستی

طراحی و نقاشی استاد نیلی