دبستان دوست داشتنی حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 - شهرک شهید کشوری

اموزش درس همکاری ودرست کردن سالاد الویه توسط کلاس سومی ها

جشن هزار برای دانش آموزان پایه سوم - سال 98