دبستان دوست داشتنی حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 - شهرک شهید کشوری

کلامی از مدیریت دبستان حضرت ابوالفضل (ع)

    همراه با سخنان آقای احمدرضا فداء    

موسس و مدیریت مجموعه پرافتخار دبستان دوست داشتنی ابوالفضل (ع)

به نام خداوند مهربان و خالق زیبایی ها

شعری از مجتبی کاشانی خواندم و آن را با کمی تغییر سخن خود قرار دادم تا دانش آموزانم، اولیای عزیزم و همکاران پرتلاشم، اهداف مارا در دبستان دوست داشتنی حضرت ابوالفضل (ع) به خوبی بدانند.

در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای میسازم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سرآینده عشق، آفریننده ماست. مهربانی است که مارا به نکویی، دانایی، زیبایی و به خود می خواند.

در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدر سه ای میسازم که خرد را باعشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، دین را با عرفان و همه را با تشویق تدریس کنند.

لای انگشت کسی قلمی نگذارند و معلم هرروز روح را حاضر و غایب بکند و به جز ایمانش، هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند، قلب خالی نشود از احساس، درس هایی بدهند که به جای مغز، دلها را تسخیر کند.

زنگ نقاشی تکرار شود، رنگ را در پائیز تعلیم دهند، قطره را در باران، موج را درساحل، زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه و عبادت را در خدمت خلق، کار را در کندو و طبیعت را در جنگل و دشت.

مشق شب این باشد که شبی چندین بار همه تکرار کنیم:

مهربانی، محبت، عشق، معرفت، شادی

در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبانی ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.

در مجالی که برایم باقیست . . . 

           نام مدرسه دوست داشتنی ابوالفضل (علیه السلام) همواره بر قله ی مهربانی ها خواهد درخشید.

والسلام

احمدرضافداء

خرداد 1399