دبستان حضرت ابوالفضل (ع) واحد 1 مستقر در شهرک شهید کشوری

حضور کارشناسان اداره ی برق در دبستان و آموزش مصرف صحیح برق _ برچسب انرژی _ انواع لامپها_ خطرات برق گرفتگی _ صرفه جویی در مصرف برق به دانش آموزان

مشاهده لیست تمام مطالب...