دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 1 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

تدریس نشانه ت و استفاده از کاردستی (کلاس اول)

جشن الفبای کلاس اولی ها (2)

جشن الفبای کلاس اولی ها (1)

تغذیه سالم به مناسب یادگیری اسم ( کلاس اول خانم فلاح پور)

اردوی جزیره بازی با کلاس اولی ها

آموزش حرف ش به همراه آش

آشنایی با انواع گیاهان خوراکی وغیر خوراکی وطبقه بندی آن (کلاس اول خانم فلاحپور)

فعالیت کلاسی دانش آموز مدنیان (کلاس اول)

علوم جانوران(کنفرانس خرگوش)